Περιοδικές εκθέσεις Εκτύπωση

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, οι περιοδικές εκθέσεις της Πινακοθήκης του Δήμου Κερκυραίων που έχουν παρουσιαστεί στο Τμήμα Β' (Περιστύλιο Παλαιών Ανακτόρων) και στην Ιόνιο Βουλή.